Điều khoản dịch vụ

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, riokupon.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website:

Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

- Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên; ứng dụng có chức năng thanh toán trực tuyến.

- Có cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên ứng dụng hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia website cung cấp dịch vụ khuyến mãi trực tuyến

- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

- Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp

Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của website cung cấp dịch vụ khuyến mãi trực tuyến:

  • Website: riokupon.com
  • Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết kế và Quản lý Quảng cáo Dimaco
  • Địa chỉ: Số 18/4 Trần Văn Hoàng, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • SĐT: 0819.577.577
  • Email: info@dimaco.vn

Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group Riokupon trên Facebook

Thấy chất lượng không quên #LIKE#Share để ủng hộ Riokupon Chia sẻ Facebook